Obsah

Strategický plán vytvořený  komunitním způsobem v roce 2012

STRATEGICKÁ VIZE 2028
Obec Neubuz je fungující komunitou atraktivní pro všechny věkové skupiny s funkční celodenně využitou školou.

Dobře pracující a komunikativní vedení obce podporuje mezilidské vztahy a patriotismus obyvatel.

Areál Moštárna je plnohodnotným centrem kulturního, sportovního a společenského života všech věkových kategorií.

Svým provozem přispívá spolu s firmami působícími na území obce k pracovním příležitostem.

Postupně budovaná infrastruktura a péče o zeleň je základem pro zlepšování životního prostředí.

Obec Neubuz spolupracuje s ostatními obcemi v rámci mikroregionu a MAS a úspěšně prezentuje kvalitu života v obci.

Obec Neubuz jde cestou k soběstačnosti.

 

 

Kompletní verze strategického plánu:                              

Strategický plán 2012