Obsah

Zpět

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel

Vyvěšeno: 9. 8. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2029

Zodpovídá: Správce Zábojníková

Zpět