Obsah

Rozpočet Neubuz

Finanční transfery
10,79 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 643 850 Kč
Upravený rozpočet 1 142 450 Kč
Skutečné plnění 1 142 086 Kč
Plnění 99,97 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 241 050 241 050 241 032 99,99
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 168 100 168 100 168 100 100,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 152 000 152 000 151 917 99,95
Investiční přijaté transfery ze státních fondů 82 700 82 700 82 667 99,96
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 430 200 430 189 100,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 68 400 68 181 99,68
Celkem 643 850 1 142 450 1 142 086 99,97
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.