Obsah

Rozpočet Neubuz

Nedaňové
8,10 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 611 012 Kč
Upravený rozpočet 882 412 Kč
Skutečné plnění 857 133 Kč
Plnění 97,14 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 425 012 438 212 411 496 93,90
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 92 000 298 000 301 508 101,18
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 62 000 109 200 111 015 101,66
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 27 000 27 000 27 004 100,01
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 3 000 8 000 6 110 76,38
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000 2 000 0 0,00
Celkem 611 012 882 412 857 133 97,14
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.