Obsah

Rozpočet Neubuz

Daňové
80,97 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 7 165 700 Kč
Upravený rozpočet 8 413 700 Kč
Skutečné plnění 8 571 471 Kč
Plnění 101,88 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 3 540 000 4 040 000 4 046 455 100,16
Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 260 000 1 710 000 1 783 251 104,28
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 060 000 1 160 000 1 220 111 105,18
Příjem z daně z nemovitých věcí 850 000 850 000 855 994 100,71
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 196 000 196 000 191 666 97,79
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 170 000 230 000 235 708 102,48
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 40 000 58 000 57 320 98,83
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 40 000 95 000 106 042 111,62
Příjem ze správních poplatků 5 000 5 000 6 610 132,20
Příjem z poplatku ze psů 4 700 4 700 4 700 100,00
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0 0 303 0,00
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů 0 0 41 0,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 0 65 000 63 270 97,34
Celkem 7 165 700 8 413 700 8 571 471 101,88
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.