Obsah

Rozpočet Neubuz

Finanční transfery
44,20 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 161 400 Kč
Upravený rozpočet 3 401 100 Kč
Skutečné plnění 2 659 444 Kč
Plnění 78,19 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 161 400 161 400 80 700 50,00
NI. př. transf. od krajů 0 168 000 167 294 99,58
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0 2 785 700 2 125 796 76,31
Inv. př. transfery od krajů 0 32 000 32 000 100,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 254 000 253 654 99,86
Celkem 161 400 3 401 100 2 659 444 78,19
sestaveno ke dni 30. 6. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.