Obsah

Rozpočet Neubuz

Daňové
75,01 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 894 800 Kč
Upravený rozpočet 7 075 110 Kč
Skutečné plnění 4 355 102 Kč
Plnění 61,56 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 3 000 000 3 000 000 1 650 168 55,01
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1 500 000 1 500 000 916 985 61,13
Daň z příjmů práv. osob 1 200 000 1 200 000 854 226 71,19
Daň z nemovitých věcí 850 000 850 000 490 870 57,75
Poplatek za provoz systému KO 148 000 148 000 142 450 96,25
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 120 000 120 000 77 131 64,28
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 35 000 35 000 18 384 52,53
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 30 000 30 000 17 368 57,89
Správní poplatky 7 000 7 000 2 020 28,86
Poplatek ze psů 4 800 4 800 4 650 96,88
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0 0 540 0,00
Daň z příjmů práv. osob za obce 0 180 310 180 310 100,00
Celkem 6 894 800 7 075 110 4 355 102 61,56
sestaveno ke dni 31. 7. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.