Navigace

Obsah

Zápisy zastupitelstva

 

ROK 2023

Přílohy

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
 2. Závěrečný účet za rok 2023
 3. Výkaz zisku a ztrát 2023
 4. Rozvaha 2023
 5. Výkaz pro plnění rozpočtu 2023
 6. Příloha 2023
 7. Výsledovka 2023 - ZŠ Neubuz
 8. Rozvaha 2023 - ZŠ Neubuz
 9. Inventarizační zpráva 2023
 10. Příloha k rozvaze 2023

 

ROK 2022

 

Přílohy

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
 2. Závěrečný účet za rok 2022
 3. Výkaz zisku a ztrát 2022
 4. Rozvaha 2022 
 5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022
 6. Příloha 2022
 7. Výsledovka 2022 - ZŠ Neubuz
 8. Rozvaha 2022 - ZŠ Neubuz
 9. Inventarizační zpráva 2022
 10. Příloha k rozvaze k 31.12.2022

 

Rok  2021

 

Přílohy

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
 2. Závěrečný účet obce Neubuz za rok 2021
 3. Výkaz zisku a ztrát 2021
 4. Rozvaha 2021
 5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2021
 6. Příloha 2021
 7. Výsledovka 2021 - ZŠ Neubuz
 8. Rozvaha 2021 - ZŠ Neubuz
 9. Inventarizační zpráva 2021
 10. Příloha k rozvaze 2021

 

Rok  2020

 

Přílohy

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
 2. Závěrečný účet za rok 2020 - obec Neubuz
 3. Výkaz zisku a ztrát 2020
 4. Rozvaha 2020
 5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020
 6. Příloha 2020
 7. Výsledovka 2020 - ZŠ Neubuz
 8. Rozvaha 2020 - ZŠ Neubuz
 9. Inventarizační zpráva 2020 
 10. Příloha účetní závěrky 2020
 11. Příloha k rozvaze 2020

 

 

Rok  2019

Přílohy

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
 2. Závěrečný účet obce Neubuz za rok 2019 
 3. Výkaz zisku a ztrát 2019
 4. Rozvaha 2019
 5. Příloha 2019
 6. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019
 7. Výsledovka 2019 - ZŠ
 8. Rozvaha 2019 - ZŠ
 9. Příloha k rozvaze 2019
 10. Příloha účetní závěrky 2019
 11. Inventarizační zpráva 2019

 

 

Rok  2018

Přílohy

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
 2. Závěrečný účet obce Neubuz za rok 2018
 3. Výkaz zisku a ztrát 2018
 4. Rozvaha 2018
 5. Příloha 2018
 6. Výkaz plnění rozpočtu 2018
 7. Výsledovka ZŠ 2018
 8. Rozvaha ZŠ 2018
 9. Příloha k rozvaze 2018
 10. Příloha účetní závěrky 2018
 11. Inventarizační zpráva 2018

 

 

Rok  2017

Přílohy

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
 2. Závěrečný účet obce Neubuz za rok 2017
 3. Výkaz zisku a ztrát 2017
 4. Rozvaha 2017
 5. Příloha 2017
 6. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017
 7. Výsledovka ZŠ 2017
 8. Rozvaha ZŠ 2017
 9. Příloha k rozvaze
 10. Příloha k účetní závěrce
 11. Inventarizační zpráva

 

 

Rok  2016

Přílohy

 1. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016
 2. Návrh závěrečného účtu za rok 2016
 3. Výkaz zisku a ztrát 2016
 4. Rozvaha 2016
 5. Příloha
 6. Výkaz plnění rozpočtu 2016
 7. Výsledovka základní školy 2016
 8. Rozvaha základní školy 2016
 9. Inventarizační zpráva za rok 2016
 10. Příloha účetní závěrky
 11. Příloha k rozvaze

 

 

Rok  2015

Přílohy

 1. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015
 2. Závěrečný účet za rok 2015
 3. Výkaz zisku a ztrát 2015
 4. Rozvaha 2015
 5. Příloha
 6. Výkaz plnění rozpočtu 2015
 7. Výsledovka  Základní školy 2015
 8. Rozvaha Základní školy 2015
 9. Inventarizační zpráva za rok 2015
 10. Příloha účetní závěrky
 11. Příloha k rozvaze


   

Rok 2014

Přílohy

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  za rok 2014
 2. Závěrečný účet za rok 2014
 3. Výkaz zisku a ztrát 2014
 4. Rozvaha 2014
 5. Příloha
 6. Výkaz  plnění rozpočtu 2014
 7. Výsledovka Základní školy 2014
 8. Rozvaha Základní školy 2014
 9. Inventarizační zpráva za rok 2014
 10. Příloha účetní závěrky

 

Rok 2013

Přílohy

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
 2. Závěrečný účet
 3. Výkaz zisku a ztrát  2013
 4. Rozvaha 2013
 5. Příloha 
 6. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013
 7. Výsledovka ZŠ
 8. Rozvaha ZŠ

 

Rok 2012

Přílohy

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
 2. Závěrečný účet
 3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2012
 4. Rozvaha 2012
 5. Příloha

 

Rok 2011

 

Rok 2010

 

Rok 2009

 

Rok 2008

 

Rok 2007

 

Rok 2006

 

Rok 2005

 

Rok 2004

 

Rok 2003

 

Rok 2002