Navigace

Obsah

Strategický plán vytvořený  komunitním způsobem v roce 2012

STRATEGICKÁ VIZE 2028


Obec Neubuz je fungující komunitou atraktivní pro všechny věkové skupiny s funkční celodenně využitou školou.

Dobře pracující a komunikativní vedení obce podporuje mezilidské vztahy a patriotismus obyvatel.

Areál Moštárna je plnohodnotným centrem kulturního, sportovního a společenského života všech věkových kategorií.

Svým provozem přispívá spolu s firmami působícími na území obce k pracovním příležitostem.

Postupně budovaná infrastruktura a péče o zeleň je základem pro zlepšování životního prostředí.

Obec Neubuz spolupracuje s ostatními obcemi v rámci mikroregionu a MAS a úspěšně prezentuje kvalitu života v obci.

Obec Neubuz jde cestou k soběstačnosti.

 

 

Kompletní verze strategického plánu, které schválilo ZO dne 12.12.2012, č. usnesení 7/2012/5                              

Strategický rozvojový plán obce Neubuz na roky 2012-2028 

 

Revize strategického rozvojového plánu obce Neubuz proběhla na jaře 2018. Setkání občanů , kde proběhlo dotazníkové šetření i diskuze se uskutečnilo 10.4.2018. 
 

Dokument

Revize naplňování strategického rozvojového plánu obce Neubuz na období 2012-2028

schválilo ZO dne 28.5.2018, č. usnesení 3/2018/21.

 

Plánovaná revize a aktualizace: 2024