Navigace

Obsah

 

2023 - Výsledky odpadového hospodářství za rok 2023 

2022 - Výsledky odpadového hospodářství za rok 2022 

2021 - Výsledky odpadového hospodářství za rok 2021 

2020 - Výsledky odpadového hospodářství za rok 2020 

 

Informace pro správné třídění odpadu obce Neubuz 

Obecně závazná vyhláška obce Neubuz č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Neubuz