Obsah

Pomoc Zlínského kraje

Typ: ostatní
Pomoc Zlínského kraje 1 Obec  Neubuz  uzavřela  v květnu  2023 se Zlínským krajem smlouvu o poskytnutí  dotace  na realizaci projektu nazvaného „Dopadová plocha na dětské hřiště a oplocení“  


Zlínský kraj se v ní zavazuje poskytnout obci  Neubuz  investiční dotaci  ve výši max. 179.000,- Kč (cca 69,79 % skutečných způsobilých výdajů vynaložených na projekt). Obec  Neubuz  se zavázala do 30.11. 2023 realizovat výše uvedený projekt a
předložit závěrečnou zprávu.

V rámci projektu bude vybudována dopadová plocha z recyklovaného materiálu na dětské hřiště  a oplocení v areálu Moštárna.


Vytvořeno: 29. 11. 2023
Poslední aktualizace: 7. 3. 2024 18:18
Autor: Správce Zábojníková